Phần mềm Fast 2012 có crack

Phần mềm kế toán Fast 2012 có crack


Phần mềm kế toán Fast chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏCác phân hệ nghiệp vụ của phần mềm Fast 2012:
Kế toán tổng hợp
Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Kế toán hàng tồn kho
Kế toán TSCĐ
Kế toán CCLĐ
Báo cáo các khoản mục phí
Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục
Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng
Kế toán giá thành công trình, vụ việc
Báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa
Báo cáo thuế
Báo cáo phân tích, quản trị.

Sơ đồ tổ chức các phân hệ:

 

Hướng dẫn Crack phần mềm kế toán Fast 2012


Hướng dẫn CRACK

+ Các bạn download nó về, sau đó cài đặt
+ Sau khi cài đặt xong, các bạn chép file Smsm19.fxp trong thư mục CRACK vào thư mục FXP trong thư mục cài đặt, mặc định là C:\Fast\FA10.1\FXP\
+ Sau đó, các bạn mở FAST ACCOUNTING lên, nó sẽ yêu cầu bạn nhập vào 6 con số, các bạn hãy nhập vào 6 con số bất kì
+ Sau đó, nó sẽ dc Actived. Bạn hãy mở FAST ACCOUNTING lên lại 
+ Tên đăng nhập : ABC Pass: để trống .Sau đó các bạn bấm phím Tab để vào giao diện FAST ACCOUNTING

link download phần mềm Fast 2010 có crack

Địa chỉ học kế toán máy trên các phần mềm Fast,Misa,Bravo,Excel tại hà nội
Pass : congtruongit.com